پیتزا نذری در قم

پیتزا نذری

17/09/2018 Mr MAP 0

فلان جا پیتزا نذری داده اند! شما هم شنیده اید؟ من هم مثل شما در چند توییت خواندم که در بعضی هیات ها، هم امسال و هم سالهای قبل پیتزا نذری داده اند. من به فلسفه نذری دادن و وضعیت اقتصادی فعلی ایران کاری ندارم. […]