World Champions Pizza

قهرمان پخت بهترین پيتزاي جهان

11/07/2018 Mr MAP 3

قهرمان پخت بهترین پيتزاي جهان! واو چه عنوان دهن پر کنی !!! چندی است که در رسانه های اینترنتی ایران آگهی منتشر می شود با عنوان پیتزای امروزی را از جورجیو ساباتینی بیاموزید ! قهرمان پخت بهترین پيتزاي جهان به ايران مي‌آيد حدود دو سه […]