پیتزا بیکن سیب

پیتزا سیب و تجربه پیتزا بیکن آن

04/09/2018 Mr MAP 0

مدتها بود که می خواستم پیتزا سیب را که در جستجوهای اینترنتی در ماهای گذشته، رتبه بالایی داشت (پیتزا و جستجوی آن در اینترنت) را تجربه کنم. وقتی به شعبه نارمک واقع در خیابان مدائن رسیدیم، ساعت 7 بعد ازظهر بود. چند نفر با لباس […]